Termeni și condiții ai companiei UDERMAN. s.r.o. 

1. Dispoziţii de bază

Aceste Termeni și condiții (denumite în continuare „Termeni și condiții”) ale companiei UDERMAN s.r.o., cu sediul social la Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice,Republica Slovaca  număr de identificare CIF: SK2023901110 (denumit în continuare „vânzător”), reglementează în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll. Codul civil (denumit în continuare „Codul civil”) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărătorul”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe un site web situat la adresa de internet www.foxigy.ro (denumit în continuare „site-ul web”), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului” ").

Număr de cont IBAN: RO16BREL0006000055960100

 Program de lucru:

Comenzi prin Internet sau prin personalul vânzătorului între orele 00-24

Program de deschidere a magazinului electronic pentru modificarea și procesarea comenzilor: LU-VI: 09.00 - 17.30

Program de lucru pentru punctul de lucru de pe strada UDERMAN, Strojnícka 7, 080 01 Prešov, Slovacia: LU-VI: 08.00 - 16.30

 

Cumpărătorul este un consumator persoană fizică sau persoană juridică.

Un consumator este o persoană fizică care, în încheierea și executarea unui contract de consum, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau altei activități profesionale.

Relațiile juridice dintre Vânzător și consumator care nu sunt reglementate în mod expres de acești Termeni și condiții sunt reglementate de dispozițiile relevante din Legea Codului civil nr.287/2009 si legea 71/2011 și reglementările aferente.

Un profesionist este:

 • o persoană înregistrată în Registrul comercial,

 

 • o persoană care face afaceri sub licență comercială,

 

 • o persoană care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe comerciale în conformitate cu anumite reglementări speciale,

 

 • o persoană care desfășoară producție agricolă și care este înregistrată într-un regulament special.

Profesionist în sensul Termenilor și condițiilor este și o persoană care acționează în conformitate cu fraza precedentă în cursul activității sale profesioniste. Dacă Cumpărătorul introduce numărul de identificare în scopuri de TVA (CIF) în formularul de comandă, recunoaște că i se aplică regulile referitoare la profesioniști prevăzute în acești Termeni și condiții.

Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărătorul, care este un profesionist, și nu sunt reglementate în mod expres de acești Termeni și condiții sau contractul dintre Vânzător și Cumpărător sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul comercial, cu modificările ulterioare, precum și reglementările aferente. În cazul diferențelor dintre Termeni și condiții și contractul individual, textul contractului va prevala.

Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții, din care face parte inseparabilă "Politica de returnare" și documentul "Livrare", condițiile serviciului comandat și/sau autorizația de licență furnizată și că este de acord cu acestea, în formularea valabilă și efectivă la momentul trimiterii comenzii.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, achiziționarea de produse care se află în oferta comercială a vânzătorului nu creează niciun drept de utilizare a mărcilor înregistrate, denumirilor comerciale, siglelor companiei sau brevetelor vânzătorului sau ale altor companii, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un caz specific printr-un contract separat.

Acești Termeni și condiții și contractul de achiziție sunt încheiate în limba română.

2. Politica de confidențialitate

Cumpărătorul poate verifica și schimba datele personale furnizate în orice moment, precum și poate anula înregistrarea după ce s-a conectat la site-ul magazinului electronic în secțiunea „Cont de utilizator”.

Cumpărătorul poate, prin bifarea câmpului corespunzător înainte de a trimite comanda, să își exprime consimțământul în conformitate cu art. 13 par. 1 și 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (JO UE L 119, p. 1) (în continuare: GDPR), cu prelucrarea și stocarea datelor sale personale, în special cele enumerate mai sus și/sau care sunt necesare în activitățile vânzătorului privind trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite și prelucrate în toate sistemele sale de informații privind trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la bunurile oferite.

Cumpărătorul oferă Vânzătorului acest acord pentru o perioadă determinată până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale Cumpărătorului. După îndeplinirea scopului prelucrării, vânzătorul va asigura imediat lichidarea datelor personale ale cumpărătorului. Cumpărătorul poate revoca în orice moment în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul expiră în termen de o lună de la livrarea revocării consimțământului de către cumpărător vânzătorului.

Vânzătorul declară că, toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi publicate, furnizate unei terțe părți etc. cu excepția situației legate de livrare sau plată aferente mărfurilor comandate (notificarea numelui, numărului de cont bancar și a adresei de livrare). Vânzătorul se asigură că, nu vor fi încălcate drepturile persoanei vizate, în special dreptul la respectarea demnității umane și, de asemenea, asigură protecția împotriva interferențelor neautorizate cu viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.04.2016. Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le corecta (prin intermediul formularului de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita o explicație prin exprimarea motivelor legitime sau prin furnizarea de dovezi ale unei intervenții neautorizate în drepturile și interesele sale protejate de lege.

Pe baza unei cereri scrise gratuite, cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal de către vânzător prin exprimarea motivelor legitime sau prin furnizarea de dovezi ale unei intervenții neautorizate în drepturile și interesele sale protejate de lege, vânzătorul este obligat să blocheze și să distrugă datele cu caracter personal, asupra căror prelucrare s-a opus cumpărătorul, fără întârzieri nejustficate, de îndată ce circumstanțele o permit.

Ca parte a procedurii de reclamație, sunt necesare următoarele informații de la clienți: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, e-mailul și semnătură scrisă sau semnătură digitală. Toate datele personale obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar pentru soluționarea reclamației și în conformitate cu Legea aplicapilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa și corecta datele sale personale, inclusiv dreptul de a solicita o explicație și eliminarea situației eronate și a altor drepturi legale asupra acestor date.

Vânzătorul poate prelucra în continuare așa-numitele „cookie-uri” astfel încât să faciliteze furnizarea de servicii ale societății informaționale pentru a se asigura că utilizatorii sunt conștienți de informațiile stocate pe dispozitivul terminal. Utilizatorii au opțiunea de a refuza ca „cookie-urile” sau instrumentele similare să fie stocate pe dispozitivele lor terminale, de ex. prin lansarea funcționalității de navigare incognito în browserul acestora.

3.  Comanda

Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de către cumpărător însuși. Aceste costuri nu diferă de rata de bază.

Cumpărătorul comandă bunurile în următoarele moduri:

 • prin contul său de utilizator, după înregistrarea prealabilă în magazinul online,
 • prin completarea formularului de comandă fără înregistrare.

În cazul în care apare o eroare tehnică evidentă din partea vânzătorului la stabilirea prețului bunurilor în magazinul online sau în timpul comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile cumpărătorului la acest preț evident incorect, chiar dacă cumpărătorului i s-a trimis o confirmare automată de primire a comenzii conform acestor termeni și condiții. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și îi trimite cumpărătorului oferta modificată la adresa de e-mail. Oferta modificată este considerată un nou proiect al contractului de achiziție și, în acest caz, contractul de achiziție se încheie printr-o confirmare a acceptării de către cumpărător la adresa de e-mail a vânzătorului.

În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic, când apare o eroare tehnică neașteptată pe site, vânzătorul are dreptul de a nu procesa comanda în sistem, respectiv anulează. De comun acord, ei pot conveni asupra unui preț care este uzual doar cu acordul ambelor părți: vânzătorul și cumpărătorul.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara nevalid contractul de cumpărare în cazul în care datele cu caracter personal au fost utilizate în mod eronat, cardul a fost utilizat în mod necorespunzător etc., sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat despre o astfel de procedură.

Cumpărătorul recunoaște că, în cazurile de mai sus, contractul de cumpărare nu poate fi încheiat în mod valid.

Înregistrarea clientului

Declarăm că, datele personale sunt utilizate numai în scopuri de identificare la achiziționarea de bunuri de la compania UDERMAN. s.r.o.  și nu vor fi furnizate unor terțe părți sau utilizate în alt mod sau în mod abuziv. Prin confirmarea înregistrării, sunt de acord cu trimiterea de e-mail-uri informative din magazinul online al companiei UDERMAN. s.r.o. , în conformitate cu Legea nr. 480/2004 Sb. despre anumite servicii ale societății informaționale.

Comenzile pot fi plasate și fără înregistrare.

4. Metode de plată  

Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de cumpărare, pot fi achitate de către cumpărător prin ramburs la livrarea mărfurilor. 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a trimite un document fiscal - factură fiscală pe cale electronică, în termen de 14 zile de la primirea plății. Factura este ataș ată la e-mailul care confirmă primirea plății pentru bunuri.

Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să ramburseze vânzătorului costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

5. Livrarea de bunuri

Livrarea bunurilor are loc în următoarele moduri:

 • ridicare personală de la punctul de distribuție al companiei: Mărfurile pot fi ridicate personal la punctul de distribuție / punct de lucru la adresa Strojnícka 7, 080 06 Prešov după primirea unui SMS sau e-mail de confirmare cu privire la bunurile pregătite în magazin.
 • livrare prin serviciul de curierat 

Mărfurile pot fi trimise cumpărătorului prin serviciul de curierat. În caz de forță majoră sau eșecul sistemului informațional, vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierea livrării bunurilor. Prețul transportului este guvernat de lista de prețuri curentă din ziua comenzii.

Dacă, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze mărfurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare. În cazul în care, din motive de partea cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau într-un alt mod decât cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, respectiv costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

La preluarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și în cazul unor defecte, să anunțe transportatorul fără întârziere. În cazul unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în pachet, cumpărătorul nu trebuie să preia pachetul de la transportator.

Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător. Documentul fiscal este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului / Documentul fiscal este atașat la bunurile livrate. În cazul în care bunurile sunt achiziționate direct din magazinul fizic, Vânzătorul poate emite un bon de casă.

Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata integrală a prețului de achiziție, inclusiv costurile de livrare, dar mai întâi prin preluarea bunurilor. Răspunderea pentru daune accidentale, daune sau pierderi ale mărfurilor revine cumpărătorului în momentul primirii bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul a avut obligația să preia bunurile, dar nu a făcut acest lucru încălcând contractul de cumpărare.

Cumpărătorul este obligat să verifice starea coletului împreună cu transportatorul imediat la livrare (numărul pachetelor, integritatea benzii adezive cu sigla companiei, deteriorarea cutiei) conform scrisorii de trăsură anexate. În cazul în care se constată existența unei daune la colet, cumpărătorul este obligat să încheie un proces verbal cu reprezentantul transportatorului cu privire la amploarea și natura daunelor. Pe baza unei astfel de evidențe, cumpărătorul poate refuza ulterior să preia bunurile livrate care nu sunt conforme cu contractul de cumpărare, să refuze preluarea bunurilor defecte sau să confirme livrarea bunurilor defecte și apoi să depună o cerere de reclamație la vânzător. Dacă cumpărătorul constată daune sau alte nereguli numai după preluarea coletului, este obligat să contacteze vânzătorul imediat. În cazul în care nu reușește acest lucru, i se va abropa o reclamație pentru defecte numai dacă dovedește că bunurile au avut deja aceste defecte la momentul primirii acestora.

Livrarea incompletă sau bunurile deteriorate la transport trebuie anunțate imediat prin e-mail la adresa info@foxigy.ro sau prin telefon la +40 316 300 839, scrieți un proces verbal cu transportatorul și trimiteți-l fără întârziere nejustificată prin e-mail vânzătorului. Reclamațiile ulterioare privind incompletitudinea sau deteriorarea exterioară a coletului nu privează cumpărătorul de dreptul de a depune o reclamație, dar îi oferă vânzătorului posibilitatea de a dovedi că nu este în conflict cu contractul de cumpărare.

6. Reclamații cu privire la bunuri

În cazul găsirii unui defect la produs, este necesar să depuneți o reclamație fără amânări nejustificate (nu mai folosiți produsul), la vânzător sau la o persoană desemnată de acesta.

Reclamația dvs. poate fi făcută prin e-mail, prin poștă la adresa UDERMAN. s.r.o.Na Kameni 385/5 08641 Raslavice sau prin telefon:+40 316 300 839

Cumpărătorul poate trimite mărfurile defecte pentru reclamație prin serviciul de curierat la adresa.Na Kameni 385/5 08641 Raslavice. În cazul în care Cumpărătorul nu este în măsură să asigure transportul bunurilor la adresa Vânzătorului, acesta poate solicita o preluare de către un serviciu de curierat care va ridica bunurile.

Pentru a depune o reclamație, este necesar să completați și să descărcați Formularul de reclamații atașat.

După completarea tuturor datelor necesare, este necesar să scoateți la imprimantă acest formular și să îl atașați la bunurile reclamate.

Trimiteți bunurile reclamate împreună cu formularul de reclamație la adresa:

 

UDERMAN, Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

 

După inspecția bunurilor, Vânzătorul va stabili metoda de soluționare a reclamației și va informa imediat Cumpărătorul.

Consumatorul poate depune o reclamație în orice unitate a vânzătorului, unde primirea reclamației este posibilă în ceea cu privire la produsele vândute sau serviciile furnizate, sau la o persoană desemnată care este obligată să se ocupe de reclamație.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, dacă nu livrează bunurile solicitate, inclusiv toate accesoriile livrate, atunci în cazul retragerii cumpărătorului din contract, cumpărătorului i se va restitui prețul de achiziție redus cu valoarea accesoriilor nelivrate.

ATENȚIE!

Uzura caracteristică materialului sau utilizării nu este considerată un defect. Nu se consideră un defect dacă rezultă din natura articolului vândut că, durata de viață a acestuia este mai scurtă decât perioada de garanție și dacă, în utilizarea normală a unui astfel de articol, acesta este complet uzat înainte de expirarea perioadei de garanție.

Alte dispoziții sunt prezentate în procedura de reclamație, care poate fi găsită aici

7. Retragerea din contract  

 

Retragerea din contract a cumpărătorului, care este consumator:


În conformitate cu prevederile secțiunii Legii privind protecția consumatorilor prin vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și de modificare a unor legi, cumpărătorul are dreptul de a se retrage dintr-un astfel de contract fără a da un motiv în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau de la încheierea contractului de prestare a serviciilor. Pentru a respecta termenul de retragere din contractul de cumpărare, cumpărătorul trebuie să trimită vânzătorului o declarație prin care să-și exprime dorința de a se retrage din contractul de cumpărare.

Cumpărătorul are acest drept chiar dacă a ridicat personal bunurile comandate prin internet la punctul de vânzare al vânzătorului.

Un cumpărător care a încheiat un contract de cumpărare în calitate de consumator are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare.


În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul îi va rambursa suma achitată imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contractul de cumpărare. inclusiv costurile de livrare, pe care le-a primit de la el, în acelasi fel cum le-a primit. Vânzătorul va returna banii primiți cumpărătorului într-un alt mod numai dacă acesta este de acord și dacă nu are de suportat costuri suplimentare. La retragerea din contract, Vânzătorul va returna valoarea bunuri și costurile legate de livrarea bunurilor Cumpărătorului. Alte costuri legate de returnarea bunurilor de la Cumpărător nu vor fi rambursate cumpărătorului (adică costurile suportate de Cumpărător la returnarea bunurilor).

Pentru a depune o reclamație, este necesar să descărcați și să completați acest Formular de retragere din contract.


Cu excepția cazurilor în care retragerea este convenită în mod expres, consumatorul nu se poate retrage din aceste contracte:

 1. a) contract de furnizare a serviciului, în cazul în care furnizarea serviciului a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui consimțământ, pierde dreptul de a se retrage din contract după furnizarea completă a serviciului și dacă furnizarea integrală a serviciului a avut loc,
 2. b) contract pentru vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii, al căror preț depinde de mișcările de preț de pe piața financiară, pe care vânzătorul nu le poate influența și care pot apărea pe durata termenului de retragere,
 3. c) contract privind vânzarea de bunuri conform cerințelor specifice ale consumatorului, bunuri la comandă sau bunuri destinate special unui singur consumator, personalizate,
 4. d) vânzarea de bunuri care este supus deteriorării rapide,
 5. e) contract privind vânzarea de mărfuri ambalate în ambalaje de protecție care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă și a căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare,
 6. f) contract privind vânzarea de bunuri care, datorită naturii lor, pot fi, după livrare, amestecate inseparabil cu alte bunuri,
 7. g) contract privind vânzarea de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, în timp ce livrarea acestora se poate face cel mai devreme după 30 de zile, iar prețul acestora depinde de circulația prețurilor pe piață, pe care vânzătorul nu le poate influența,
 8. h) efectuarea de reparații urgente sau întreținere solicitate în mod explicit de către consumator de la vânzător; acest lucru nu se aplică contractelor de servicii și contractelor care au ca obiect vânzarea altor bunuri decât piese de schimb necesare pentru efectuarea reparațiilor sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în timpul vizitei vânzătorului la consumator și consumatorul nu a precomandat aceste servicii sau bunuri,
 9. i) vânzarea de înregistrări sonore, înregistrări video, înregistrări audiovizuale, cărți sau programe informatice vândute în ambalaje de protecție, dacă consumatorul a despachetat ambalajul respectiv,
 10. j) vânzarea de periodice, cu excepția vânzărilor în baza unui contract de abonament și a vânzării de cărți care nu sunt furnizate în ambalaje de protecție,
 11. k) furnizarea de servicii de cazare în alte scopuri decât cazarea, transportul de mărfuri, închirierea de mașini, furnizarea de servicii de catering sau furnizarea de servicii legate de activități de agrement și conform cărora vânzătorul se obligă să furnizeze aceste servicii la ora convenită sau în termenul convenit,
 12. l) pentru furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un suport tangibil, cu condiția ca furnizarea să fi început cu consimțământul expres al consumatorului și consumatorul să fi declarat că a fost informat în mod corespunzător că și-a pierdut dreptul de retragere prin exprimarea unui astfel de consimțământ.
 13. m) pentru anumite bunuri electronice supuse activării digitale, dacă această activare a fost efectuată de către consumator.

Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul model furnizat de vânzător. Retragerea din contractul de cumpărare va fi trimisă de cumpărător la adresa de e-mail sau la sediul vânzătorului specificate în acești termeni și condiții. Vânzătorul va confirma cumpărătorului primirea formularului fără întârziere.

Dacă cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare a mărfurilor oferite de vânzător, vânzătorul va rambursa cumpărătorul costul de livrare a mărfurilor în suma corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare a mărfurilor.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze suma de bani primită cumpărătorului înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că a trimis mărfurile către vânzător.

Cumpărătorul trebuie să returneze marfa vânzătorului nedeteriorat, nefolosit și necontaminat și, dacă este posibil, în ambalajul original. Vânzătorul are dreptul de compensare unilaterală pentru daunele cauzate mărfurilor împotriva dreptului cumpărătorului la restituirea prețului de achiziție.

Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare din cauza lichidării de stoc, a indisponibilității bunurilor sau atunci când producătorul, importatorul sau furnizorul de mărfuri a întrerupt producția sau importul de mărfuri.

 Retragerea din contract a cumpărătorului, care este profesionist:  


Dacă cumpărătorul este un antreprenor, cumpărătorului i se poate oferi o retragere înlocuitoare din contractul de cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, garanția pierdută și prețul actual al bunurilor returnate. Starea mărfii este evaluată de vânzător. În caz de neînțelegere cu privire la condițiile acceptabile de ambele părți, bunurile vor fi returnate pe cheltuiala vânzătorului. Vânzătorul are dreptul să perceapă cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.

Pentru a proteja drepturile cumpărătorului, în cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică și va solicita o rambursare a facturii storno direct la magazin, suma relevantă va fi plătită numai persoanelor autorizate să acționeze această sumă în numele persoanei juridice, adică către organul legal sau persoana care se identifică cu o procură certificată oficial. Prin identificarea cu actul de identitate, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform punctului II.

În cazul în care Antreprenorului Cumpărător i se permite să se retragă din contractul de cumpărare în termen de paisprezece zile iar bunurile nu vor fi returnate în ambalajul original, inclusiv toate piesele și accesoriile acestora, atunci compania UDERMAN. s.r.o. își rezervă dreptul de a percepe o astfel de rambursare într-o sumă care să îi compenseze costurile necesare pentru revânzarea bunurilor.

La emiterea unei facturi storno i se poate solicita cumpărătorului (atât consumator, cât și antreprenor) să furnizeze actul de identitate pentru a proteja drepturile de proprietate ale cumpărătorului.

Cumpărătorul ia la cunoștință că, dacă se retrage din contract, va suporta costul returnării mărfurilor către vânzător, iar dacă se retrage din contractul la distanță, costul returnării mărfurilor, care din cauza naturii lor nu pot fi returnate prin poștă.

Atenționare:
Nicio reglementare legală nu conferă consumatorului dreptul la returnarea fără motiv a bunurilor achiziționate în așa-numitul magazin de piatră. Dacă vânzătorul oferă consumatorului o astfel de posibilitate (sau posibilitatea de a schimba bunurile cu alte bunuri), o face dincolo de obligațiile sale. Dreptul la returnarea fără motiv sau la schimbul de bunuri nu este aplicabil din punct de vedere legal.

 

8. Concursuri și termeni pentru ridicarea premiului

 

În cazul în care un participant la concurs câștigă într-un concurs organizat de Vânzător, acest câștigător este obligat să își ridice câștigul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care rezultatele unei astfel de concurs au fost anunțate de Vânzător. Dreptul câștigătorului la premiu expiră la sfârșitul acestei perioade, când premiul este pierdut în favoarea organizatorului. Regulamentul complet poate fi găsit aici:

 

9. Condiții de garanție

 

Condițiile de garanție pentru bunuri sunt guvernate de procedura de reclamație a vânzătorului și de reglementările legale valabile. Documentul de achiziție (factura) servește drept certificat de garanție.

 

Documentul fiscal face întotdeauna parte din pachet. Perioada de garanție începe la data primirii expedierii sau a ridicării personale. Perioada de garanție este menționată la fiecare produs în detaliul bunurilor. În caz de litigiu, perioada de garanție poate fi prelungită cu 5 (cinci) zile ca o compensare pentru timpul de transport.

Perioada de garanției variază în funcție de faptul dacă cumpărătorul este o persoană fizică sau juridică.
Persoanele fizice:
 În conformitate cu prevederile secțiunii Codului civil, perioada de garanție este de cel puțin 24 de luni.
Persoanele juridice:
 Perioada de garanție pentru persoanele juridice este reglementată de Codul comercial și este stabilită la 12 luni.

Perioada de garanție poate fi extinsă pentru majoritatea produselor prin serviciul premium de Prelungire a garanției. Pentru mai multe detalii despre acest serviciu, contactați centrul nostru de clienți.

Starea mărfurilor:

Mărfuri noi: mărfurile marcate în acest mod înseamnă mărfuri complet noi în ambalajul original și complet

Mărfuri folosite: bunuri folosite scurt timp, dar pe deplin funcționale. Perioada de garanție 12 luni

 

Licențe la fotografii

Fotografiile de pe Foxigy.ro sunt protejate de un contract de licență. Dacă sunteți interesat de fotografii, contactați managerul și singurul proprietar al fotografiilor.

 

10.Dispoziții finale

Conform legislației cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor în vigoare, consumatorul are dreptul să se adreseze vânzătorului cu o cerere de despăgubire, dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul i-a gestionat plângerea sau dacă consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile.


Consumatorul are dreptul de a solicita inițierea SAL a entității SAL dacă vânzătorul a răspuns la cerere în mod negativ sau nu a răspuns în termen de 30 de zile de la data expedierii.
Linkul către platforma SAL prin care consumatorul poate solicita soluționarea alternativă a litigiilor poate fi găsit aici.

Acești Termeni și condiții intră în vigoare și sunt valabili începând cu 28.8.2020 și anulează versiunile anterioare ale Termenilor. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții fără o notificare prealabilă. Modificarea Termenilor și condițiilor nu se aplică la prețul mărfurilor nu se aplică la contractele de cumpărare încheiate înainte de modificarea Termenilor și condițiilor indiferent dacă bunurile au fost sau nu livrate.

 Acești Termeni și condiții reglementează relațiile dintre părțile contractante la contractul de cumpărare, unde, pe de o parte, este compania UDERMAN. s.r.o. , nr. reg. com.: 47485353, CUI SK2023901110, CIF: SK2023901110, cu sediul social la  Na Kameni 385/5 08641 Raslavice.