Procedura de reclamații face parte din Termenii și condițiile vânzătorului UDERMAN. s.r.o.,

 

Pentru o evaluare corectă, este necesar ca mărfurile reclamate să fie curățate, complete și în conformitate cu reglementările de igienă sau principiile generale de igienă. Atunci când folosește bunurile, cumpărătorul are obligația să respecte, pe lângă regulile general cunoscute, și condițiile stabilite pentru utilizarea bunurilor în certificatul de garanție sau în instrucțiunile de utilizare, să folosească și să întrețină bunurilor în conformitate cu natura acestora.

 

Bunurile care sunt trimise de Cumpărător la adresa Vânzătorului cu plata pentru transport la livrare nu sunt acceptate.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea de colete cu plata la livrare.

 

 1. Reclamații cu privire la bunuri

 

În cazul identificării unui defect la produs, este necesar să depuneți o reclamație imediat, fără întârzieri nejustificate (nu mai folosiți produsul), la vânzător sau la o persoană desemnată de acesta.

Reclamația poate fi făcută prin e-mail, prin poștă la adresa UDERMAN. s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov sau prin telefon: +40 0316 300 839.

Cumpărătorul poate trimite mărfurile defecte spre reclamație prin serviciul de curierat la adresa

UDERMAN, s. r. o., Str. Anghel I. Saligny 40, Oradea, Jud. Bihor, cod postal 417498

Bunurile pot fi trimise spre reclamație numai printr-o companie de curierat, nu prin poștă.

Pentru a depune o reclamație, este necesar să completați și să descărcați Formularul de reclamații atașat.

După completarea tuturor datelor necesare, este nevoie să scoateți la imprimantă acest formular și să îl atașați la bunurile reclamate.

Trimiteți bunurile reclamate împreună cu formularul de reclamație la adresa:

 

UDERMAN, s. r. o., Str. Anghel I. Saligny 40, Oradea, Jud. Bihor, cod postal 417498

După inspecția bunurilor, Vânzătorul va stabili metoda de soluționare a reclamației și va informa imediat Cumpărătorul.

Consumatorul poate depune o reclamație în orice unitate de lucru a vânzătorului, unde primirea reclamației sau la o persoană desemnată care este obligată să se ocupe de reclamație.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, dacă nu livrează bunurile solicitate, inclusiv toate accesoriile livrate, atunci în cazul retragerii cumpărătorului din contract, cumpărătorului i se va restitui prețul de achiziție redus cu valoarea accesoriilor nelivrate.

 

ATENȚIE!

Cu toate acestea, uzura caracteristică materialului sau utilizării nu este considerată un defect. Nu se consideră un defect dacă rezultă din natura articolului vândut că, durata de viață a acestuia este mai scurtă decât perioada de garanție și dacă, în utilizarea normală a unui astfel de articol, acesta este complet uzat înainte de expirarea perioadei de garanție.

 

 1. Retragerea din contract

 

Dacă nu sunteți mulțumit de bunurile primite, puteți să vă retrageți din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la achiziționare și să returnați bunurile fără a da un motiv.

Este necesar să completați formularul de retragere din contract și să îl trimiteți împreună cu bunurile la adresa:

UDERMAN s.r.o., Str. Anghel I. Saligny 40, Oradea, Jud. Bihor, cod postal 417498.

Nu acceptăm bunuri trimise cu plata pentru transport la livrare. Vă rugăm să împachetați mărfurile cu atenție, astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului. După primirea bunurilor nedeteriorate, banii dvs. vor fi rambursați în numărul de cont pe care l-ați furnizat în termen de 14 zile.

 

 • Efectuarea unei reclamații de bunuri

 

Mărfurile reclamate trebuie să fie bine ambalate pentru a se preveni deteriorarea în timpul transportului, pachetul trebuie să fie vizibil marcat „RECLAMAȚIE” și să conțină: bunurile reclamate (inclusiv cu accesoriile complete), vă recomandăm să atașați o copie a documentului de achiziție, o descriere detaliată a defectului și suficiente informații de contact referitoare la cumpărător (în principal adresa și numărul de telefon). Fără cele de mai sus, este imposibil să se identifice originea și defectele mărfurilor. Această procedură este recomandată și cumpărătorului care este consumator, cu excepția cazului în care dovedește și justifică altfel faptele de mai sus. De asemenea, vă recomandăm să alegeți metoda de soluționare a reclamației (reparație, schimb de produse, rambursarea banilor).

Compania UDERMAN, s.r.o. informează Cumpărătorul despre reclamația primită imediat prin telefon sau în orice altă formă care îl informează pe Cumpărător despre starea bunurilor. Informațiile includ data la care a fost primită reclamația, care sunt bunurile reclamate, când și unde au fost achiziționate bunurile, care este defectul și prețul la care au fost achiziționate bunurile. În cazul în care cumpărătorul se plânge de un defect al bunurilor, vânzătorul va veerifica în mod corespunzător bunurile reclamate și va decide imediat despre tratarea reclamației în cazuri dificile în termen de 3 zile. Vânzătorul se va ocupa de reclamație cel târziu în 30 de zile de la data plângerii.

 

Termenul limită pentru depunerea unei reclamații

În cazul în care reclamația este soluționată prin reparație, perioada de garanție se prelungește cu timpul de la care a făcut reclamația până în ziua în care consumatorul este obligat să preia bunurile după reparație, chiar dacă nu a făcut-o. Dacă reclamația este soluționată prin schimbul de bunuri defecte cu bunuri noi, noua perioadă de garanție începe să decurgă din ziua în care bunurile au fost predate, respectiv trimise cumpărătorului. Dacă reclamația pentru bunuri defecte nu se face în perioada de garanție, dreptul de răspundere pentru defect expiră. Cumpărătorul va fi informat personal, prin telefon sau prin e-mail, după soluționarea reclamației.

Garanție

Vânzătorul este responsabil pentru defectele mărfurilor pe o perioadă de 24 de luni de la primirea mărfurilor de către cumpărător, dacă nu este specificată o perioadă de garanție mai lungă direct pe mărfuri, pe ambalajul acestora sau în certificatul de garanție. Garanția nu acoperă daunele cauzate prin (dacă o astfel de activitate nu este o activitate normală și nu este interzisă în instrucțiunile de utilizare anexate):

 1. deteriorarea mecanică a mărfurilor,
 2. supratensiuni electrice (componente vizibile arse sau plăci cu circuite imprimate), cu excepția abaterilor normale,
 3. utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund prin temperatură, prezența prafului, umiditate, influențe chimice și mecanice ale mediului, care sunt determinate direct de vânzător sau producător,
 4. instalarea, manipularea, operarea neprofesională sau prin neglijarea îngrijirii bunurilor,
 5. mărfurile au fost deteriorate prin forțare sau utilizare excesivă, încălcând condițiile specificate în documentație sau principiile generale,
 6. efectuarea unei intervenții necalificate sau modificarea parametrilor,
 7. bunurile care au fost modificate de client (vopsite, îndoite etc.), dacă a apărut un defect ca urmare a acestei modificări,
 8. mărfurile au fost deteriorate de elemente naturale sau de forță majoră,
 9. prin utilizarea consumabilelor incorecte sau neoriginale sau orice daune rezultate din acestea, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este normală și nu a fost exclusă în instrucțiunile de utilizare anexate.

Drepturile cumpărătorului în exercitarea garanției legale în cazul unui defect care poate fi îndepărtat, dreptul la îndepărtarea defectului în mod gratuit, în mod corespunzător și în timp util, dreptul de a înlocui bunurile defecte sau o piesă defectă, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporțional față de natura defectului. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, clientul are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul de cumpărare sau la retragerea din contractul de cumpărare,

 • în cazul unui defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea corectă a bunurilor, dreptul de a schimba bunurile defecte sau retragerea din contractul de cumpărare, aceleași drepturi îi aparțin consumatorului și în cazul defectelor reparabile, dacă cumpărătorul nu poate utiliza articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. Repetația unui defect se consideră în special dacă, același defect care împiedică utilizarea corectă a bunurlui, care a fost deja remediat cel puțin de două ori în perioada de garanție, apare din nou. Se înțelege un număr mai mare de defecte dacă bunul are cel puțin trei defecte în același timp împiedicând utilizarea corectă a acestuia,
 • în cazul altor defecte care nu pot fi remediate și consumatorul nu solicită un schimb de bunuri, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul de cumpărare sau la retragerea din contractul de cumpărare,

Cumpărătorul trebuie să evite utilizarea în continuare a bunului care prezintă un defect.

Cumpărătorul este obligat să preia bunurile după reclamație în termenul de timp stabilit.

Uzura caracteristică materialului sau utilizării nu este considerată un defect.

Cumpărătorul va alege metoda de soluționare a reclamației. Vânzătorul va indica cumpărătorului dacă metoda de soluționare aleasă de acesta nu este potrivită și va sugera o metodă adecvată (mai ales dacă cumpărătorul solicită o metodă legată de remediere a defectului prin reparație, dar vânzătorul constată că este un defect ireparabil). Dacă consumatorul nu alege o metodă de soluționare a reclamației într-un timp rezonabil, acest lucru îl va face vânzătorul.

În cazul în care clientul a cumpărat bunurile cu o reducere de preț, nu este posibil să facă ulterior reclamație la bunurile cu edfectul pentru care a fost acordată reducerea de preț.

Dacă cumpărătorul este consumator, vânzătorul va decide imediat despre soluționarea reclamației, în cazuri dificile în timp de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul adecvat tipului de produs sau serviciu necesar pentru evaluarea profesională a defectului. Vânzătorul se va ocupa de reclamație, inclusiv eliminarea defectului, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în decurs de 30 de zile de la data reclamației. După această perioadă, se consideră că defectul produselor a existat cu adevărat și consumatorul are aceleași drepturi ca și când ar fi un defect care nu poate fi remediat. Această perioadă nu este obligatorie pentru cumpărător, care este profesionist și, prin urmare, relația sa cu vânzătorul este reglementată de Codul comercial.

Metoda de soluționare a reclamației

În cazul în care consumatorul a depus o reclamație în primele 12 luni de la cumpărare, vânzătorul o poate respinge numai pe baza unei hotărâri a experților. Vânzătorul va furniza consumatorului o copie a evaluării expertizei în termen de 14 zile de la data soluționării reclamației. În cazul în care vânzătorul respinge reclamația după 12 luni de la achiziția bunurilor reclamate, este obligat să precizeze pe documentul de soluționare locul unde cumpărătorul poate trimite produsul pentru evaluare profesională. În cazul în care consumatorul dovedește prin evaluare profesională responsabilitatea vânzătorului pentru defect, el poate depune o reclamație din nou. Toate costurile suportate în mod intenționat asociate evaluării profesionale vor fi suportate de vânzător, care este obligat să le plătească consumatorului în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației.  A doua încercare de reclamație la aceleași bunuri nu poate fi respinsă de vânzător.

În cazul în care reclamația unor bunuri a fost soluționată prin schimbarea bunurilor reclamate cu alte bunuri noi în perioada legală de garanție, perioada de garanție va începe să decurgă din nou de la data soluționării reclamației.

Vânzătorul va emite o confirmare scrisă consumatorului cumpărător cu privire la momentul depunerii reclamației, care este conținutul acesteia, ce metodă de soluționare a reclamației este solicitată de client, iar acest lucru îl va face prin e-mail imediat după primirea reclamației; confirmarea ulterioară a datei și metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și a duratei reclamației sau justificarea respingerii reclamației.

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, Operatorul magazinului online www.foxigy.ro se obligă să nu furnizeze datele personale încredințate în niciun fel altor părți fără consimțământul proprietarului acestor date și nu va utiliza datele personale încredințate pentru o ofertă comercială care nu are legătură cu promovarea magazinului online. În același timp, se angajează să șteargă oricând datele sale personale din baza sa de date, la cererea clientului, chiar și fără ca acesta să dea motive.

 1. Dispoziții finale

 

Această procedură de reclamație este valabilă începând cu 27.8.2020 și anulează valabilitatea procedurilor de reclamație anterioare. Această procedură de reclamație este disponibilă la sediul social precum și la locul de operațiune a activității vânzătorului sau ca document pe www.foxigy.ro