POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate (în continuare „Politica de confidențialitate“) descrie metoda de obținere, utilizare și gestionare a datelor cu caracter personal obținute prin interfața web https://www.foxigy.ro (denumită în continuare „Interfață web“)

Operatorul datelor cu caracter personal:

UDERMAN s.r.o.

Nr. înmatriculare: 47485353

CIF: SK2023901110                 

Datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

Tel.: +40 316 300 839

E-mail de contact: info@foxigy.ro

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică, care conține informații importante privind gestionarea datelor dvs. personale și drepturile și obligațiile conexe.

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Ce sunt datele personale?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație care identifică sau poate identifica o anumită persoană fizică. Datele cu caracter personal sunt în special (dar nu exclusiv):

  • datele de identificare, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, numărul fiscal, codul numeric personal, data nașterii, sexul, numele de autentificare în contul de utilizator;
  • informatii de contact, cum ar fi adresa de domiciliu (sau adresa de livrare), numărul de telefon, adresa de e-mail;
  • alte date, cum ar fi informațiile obținute prin cookie-uri, adresa IP (identificator de rețea), inclusiv tipul browserului, dispozitivul și sistemul de operare, ora și numărul de accesuri la interfața web și alte informații similare.

Vânzătorul prin prezenta informează Cumpărătorul că, în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în procesul de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare fără consimțământul acestuia, în calitate de persoană vizată, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului va fi efectuată de către Vânzător în relații precontractuale cu acel Cumpărător, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare - cumpărare, în care Cumpărătorul acționează în calitate de parte contractantă.

Cumpărătorul poate oricând să verifice și să modifice informațiile personale furnizate, precum și să anuleze înregistrarea sa după conectarea pe site-ul magazinului online în secțiunea „Contul meu”.

Cumpărătorul poate, prin bifarea căsuței aferente, înainte de trimiterea comenzii, să își exprime consimțământul în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal, ca Vânzătorul să prelucreze și stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele menționate mai sus și/sau, care sunt necesare activității Vânzătorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții pentru mărfurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informaționale, legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite.

Cumpărătorul acordă Vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă determinată, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale Cumpărătorului. Vânzătorul, după îndeplinirea scopului prelucrării, va asigura lichidarea imediată a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cumpărătorul poate retrage consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment în scris. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea retragerii consimțământului de către Cumpărător Vânzătorului.

Vânzătorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi făcute publice, furnizate terților etc. cu excepția situației legate de distribuție sau de plată, referitoare la mărfurile comandate (notificarea numelui, numărului de cont și adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoanei vizate să nu-i fie afectate drepturile, în special dreptul la păstrarea demnității umane și, de asemenea, să asigure protecția împotriva intervențiilor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din România, în special cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărătorul are dreptul de a accesa și de a corecta datele sale personale (prin formularul de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita explicații și eliminarea statutului neconform și a altor drepturi legale asupra acestor date).

Cumpărătorul, în baza unei cereri scrise gratuite are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, invocând motive legale sau prin depunerea dovezilor despre intervenția neautorizată în drepturile sale și interesele protejate, care sunt, sau pot fi afectate într-un caz concret de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care există un motiv legal și se stabilește că obiecția Cumpărătorului este justificată, iar Vânzătorul este obligat să blocheze și să lichideze datele cu caracter personal, a căror prelucrare a fost obiectată de Cumpărător, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

Vânzătorul, prin prezenta, informează Cumpărătorul că, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, se presupune că datele personale ale Cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, resp. cercul de beneficiari:

Urgent Cargus S.A., cu sediul în Măgurele, Șoseaua Atomiștilor nr. 99 - 115, Corp C1, Jud. Ilfov, România, CUI RO3541906, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/344/2013.

În cadrul procedurii de reclamație, se solicită de la clienți următoarele informații: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătura digitală. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar soluționării reclamației și în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le rectifica, inclusiv dreptul de a solicita clarificări și eliminarea statutului eronat și a altor drepturi legale referitoare la aceste date.

Vânzătorul poate în continuare, în cazul exprimării acordului, să prelucreze așa-numitele „cookie-uri”, astfel încât să faciliteze furnizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu prevederile directivei (UE) privind protecția datelor cu caracter personal în scopul „cookies” sau instrumentelor similare, și se asigură că utilizatorii cunosc informațiile care sunt stocate în echipamentul terminal. Utilizatorii au opțiunea de a refuza să fie stocate „cookie-urile” sau instrumentele similare, pe dispozitivele lor terminale, de ex. prin rularea funcționalității anonime de navigare în browser.

Pentru a preveni infracționalitatea și a reduce la minimum daunele, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Cumpărătorului o comandă creată de pe o adresă IP blocată în blacklist. În cazul problemelor legate de comandă, Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul prin e-mail la info@foxigy.ro sau la numărul de telefon +40 316 300 839